Medpool Logo Rådgiver Bemannede Undervannsoperasjoner
Tjenester

Tjenester Medpool kan formidle høy kompetanse og ekspertise innenfor rådgivningstjenester for bemannede undervannsoperasjoner (BUO).

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere Medpool har et nært og tett samarbeid med Mediteam og ResQmed. Med dette dekker vi de fleste områder innen bedriftshelsetjeneste / arbeidsmedisin / dykkemedisin og pårørendeberedskap. Vi samarbeider også med NUI AS og Mimir Marine Ltd.

Om Medpool AS

Om Medpool AS Medpool tilbyr spesialkompetanse innen bemannede undervannsoperasjoner, dykkeprosjekter og operasjonell ledelse, offshore- og onshorerelatert helse og arbeidsmiljø, beredskap og verifikasjoner.

Vi har høy kompetanse og bred erfaring innen:
Planlegging og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO)
Prosjektledelse og operasjonell støtte
Samtykkesøknad
Representere klienter og operatører – on- og offshore – i forbindelse med BUO
Hyperbare sveiseprosjekter
Beredskapsplanlegging i forbindelse med offshoreoperasjoner
Prosjektrelatert HMS
Risikoanalyser
Verifikasjoner og inspeksjoner (HMS, marine og dykking)
Kursing i regelverk med hovedvekt på lover og regler for BUO

Utvidet fagfelt

Meget god kjennskap til NORSOK-standardene
Tidligere medlem i ekspertgruppen til NORSOK U-100-serien
Meget god kjennskap til Petroleumstilsynets HMS-regelverk
Tidligere foreleser på RVK-kursene til BI
Meget god kjennskap til operatørenes krav, spesifikasjoner og kontrakter for BUO i Nordsjøen
God kjennskap til UK-HSE “Diving at Work”-reglementet
God kjennskap til DMS (Sjøfartsstyrelsens) regelverk for dykking i Danmark

Meget god kjennskap til IMCA/DMAC-publikasjoner/veiledninger
God kjennskap til IOGP-publikasjoner/veiledninger
God kjennskap til organisasjonsarbeid
God kjennskap til NMD, DNV GL, EN ISO og IMO
(regelverk og standarder, veiledninger og publikasjoner)
God kjennskap til Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid
(kap. 26 – undervannsarbeid)

Styrke:Medpool og våre samarbeidspartnere har mange års erfaring i bransjen. Vi har et godt utbygd kontaktnett til operatører og kontraktører på norsk, engelsk, dansk, tysk og hollandsk sektor. Vår bedrift har en liten organisasjon som gjør oss svært fleksible.

Medpool Fish

Vår historie startet i 2001.

Arnfinn Anfindsen og John Hjelle startet som et uavhengig offshore bemannings- og bedriftsrådgivningsselskap.

Siden oppstarten har vi hatt oljeindustrien som hovedkunde, og har blant annet hatt sykepleiere arbeidende for de fleste operatørene på norsk sektor.

Vi tilbyr spesialkompetanse på fagfeltene:

  • Bemannede undervannsoperasjoner
  • Prosjektledelse
  • Offshore-relatert helse, miljø og sikkerhet
  • Dykkermedisin
  • Verifikasjoner, tilsyn og risikoanalyser

Arnfinn Anfindsen

Arnfinn begynte å arbeide i oljeserviceindustrien i 1996. Mye av sin erfaring har han fra Subsea 7, en av verdens ledende aktører innen dykking og undervannskonstruksjonsarbeid.

Han har innehatt flere lederroller i Subsea 7 i Norge, som dykkesjef, senior HMS-rådgiver og helsespesialist i dykking med anvar for norsk sektor.

Arnfinn er yrkesdykker klasse 1. Han har arbeidet som sykepleier på dykkerfartøy og på installasjoner offshore, og på land innen ortopedi og akuttmottak.

Han har også solid erfaring innen bedriftshelsetjeneste (grunnkurs fra Stami), arbeidsmiljøkartlegginger, ergonomi, støy og lyskartlegginger, samt offshorerelatert vann- og hygienekontroll.

Videre har han bred erfaring innen organisasjonsarbeid i norsk olje og gass, samt Norsok ekspertgruppe for undervannsoperasjonsstandardene (U-100-serien) for ROV og dykking. Han har sittet i programkomitéen for dykkerseminaret (NUI/Statoil) siden 2009.

Fra Forsvaret har han bakgrunn som minedykker og minedykkerbefal.

Les mer
Arnfinn Arnfindsen

Rådgiver BUO

Mobil: (+47) 932 52 743
Kontor: (+47) 51 85 61 22
E-post: arfinn@medpool.no

Dr. John Hjelle

John har mer enn 35 års erfaring innen arbeidsmedisin, dykkermedisin og som ansvarlig lege og sjømannsdoktor. I tillegg har han vært daglig leder og styreleder i forskjellige foretak. Han er i dag en av Norges fremste og best kvalifiserte dykkerleger og selskapsansvarlige leger.

I dag betjener han flere off- og onshore-kunder (operatører og entreprenører), samt dykkerselskap (inshore og offshore) innen sitt spesialområde.

Han driver Mediteam AS, som er en anerkjent leverandør av bedrifthelsetjeneste i Rogaland.

I perioden 1985-1992 var John dykkermedisinsk rådgiver, seniorforsker og yrkesmedisiner på Nutec i Bergen (i dag NUI). Han er ogsåforfatter og medforfatter av flere dykking- og arbeidshelsemessige publikasjoner og rapporter.

Les mer
Dr. John Hjelle

Ansvarlig lege - Mediteam

Mobil: (+47) 408 50 500
Kontor: (+47) 51 85 61 00
E-post: john@mediteam.no

Medpool Fish
Kontakt oss
Thank you, your contact query has been sent. We will reply as soon as possible.
An error occured while we were trying to send your contact query, please try again later or email us directly at nexass@gmail.com
Navn:
Telefon:
Firma:
E-post:
Medpool AS
Sjøveien 34
4315 Sandnes
Norway
Mobil: (+47) 932 52 743
Kontor: (+47) 51 85 61 22

E-post: arnfinn@medpool.no